ICP vinh dự nhận Top Ten 2006 Architects – VietNam

Năm 2006, ICP vinh dự nhận Top Ten 2006 Architects – VietNam sau những nỗ lực không ngừng ngỉ trong thiết kế các dự án lớn trên cả nước như: Cienco 557 – Au Co Apartment Building, Mui Tan Tourism Area, SHB – Lilama Town Apartment Building, Phu An Complex , 584 Lilama SHB Plaza, v.v..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ trên Zalo