Ngày 09/09/2019, Sunreal  được thành lập với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm có giá trị thưc, minh bạch pháp lý nhằm phục vụ khuynh hướng đầu tư – an cư. Với thế mạnh là sự thấu hiểu thị trường BĐS, đội ngũ thẩm định, pháp lý, tư vấn viên chuyên nghiệp Sunreal cam kết đồng hành cùng khách hàng trên con đường an cư lạc nghiệp.

 

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Đối với khách hàng: cam kết phục vụ tận tâm, mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

Đối với nhân viên: Tạo môi trường làm việc hiệu quả, gắn kết và không ngừng đầu tư phát triển.

Đối với cổ đông: Mang lại các giá trị hấp dẫn và bền vững cho cổ đông.

Đối với cộng đồng: Tích cực đóng góp vào sự phát triển cộng đồng.

Đối với chủ đầu tư: trở thành đại sứ thương hiệu cho chủ đầu tư, đồng hành cùng sự thành công và danh tiếng của chủ đầu tư

IV. GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI

Khách hàng là trọng tâm

Chính trực

Đồng đội

Không ngừng tiến bộ