Tổng Kho Việt Siêu

Giới thiệu

Tổng Kho Việt Siêu

Địa điểm: KCN Tân Tạo, Bình Chánh, Tp. HCM

Quy mô: 7.035m2

Công việc: Thiết kế  thi công

    Liên hệ trên Zalo