Tổng Kho Và Trung Tâm Vật Liệu Xây Dựng Hùng Cường

Giới thiệu

Tổng kho và trung tâm vật liệu xây dựng Hùng Cường

Địa điểm: CCN Bồ Mưng, Thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Quy mô: 8.600m2

Công việc: Thiết kế thi công

    Liên hệ trên Zalo