Tổ Hợp Căn Hộ Sông Đà Riverside

Thông tin dự án đang được cập nhật...

Thông tin dự án

  • Tên dự án:Tổ Hợp Căn Hộ Sông Đà Riverside
  • Địa chỉ:623 Quốc lộ 13, Ph. H.B.Phước, Thủ Đức, Tp.HCM
  • Diện tích dự án:170.300m2
  • Quy mô:27 tầng
  • Thiết kế:Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế thi công

    Liên hệ trên Zalo