Sunflower City

Giới thiệu

Địa điểm: Ph. Đông Vĩnh, Tp. Vinh, Nghệ An

Quy mô: 200ha

Công việc: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Sunflower City

Sunflower City

    Liên hệ trên Zalo