Nhà Thờ Giáo xứ Nhơn Trạch

Giới thiệu

Địa điểm: H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

Quy mô: 1.700m2

Công việc: Thiết kế ý tưởng, Thiết kế bản vẽ thi công

NHÀ GIÁO XỨ NHƠN TRẠCH

NHÀ GIÁO XỨ NHƠN TRẠCH

    Liên hệ trên Zalo