Nhà Ở Xã Hội Tỉnh Cà Mau

Giới thiệu

Nhà ở xã hội Tỉnh Cà Mau

Địa điểm: Tp. Cà Mau

Quy mô: 6 tầng, 8.06400m2

Công việc: Thiết kế cơ sở và thiết kế thi công

    Liên hệ trên Zalo