Nhà Máy Thủy Sản Grobest

Giới thiệu

Nhà máy thủy sản Grobest

Địa điểm: H. Giá Rai, T. Bạc Liêu

Quy mô: 12.500m2, 100 tấn/ngày

Công việc: Thiết kế  thi công

    Liên hệ trên Zalo