Nhà Máy Nhưa Bình Dương

Giới thiệu

Nhà Máy Nhưa Bình Dương

Địa điểm: xã Tân Định, Bến Cát, Bình Dương

Quy mô: 6.850m2

Công việc: Thiết kế  thi công

    Liên hệ trên Zalo