Nhà Máy Liberty Việt Nam

Giới thiệu

Nhà Máy Liberty Việt Nam

Địa điểm: KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai

Quy mô: 4.752m2

Công việc: Thiết kế  thi công

 

    Liên hệ trên Zalo