Nhà Máy Cồn Shenglang (Tập đoàn Shin-An)

Giới thiệu

Nhà máy cồn Shenglang (Tập đoàn Shin-An)

Địa điểm: Tp. Hải Phòng

Quy mô: 17.372m2

Công việc: Thiết kế  thi công

    Liên hệ trên Zalo