Nhà Máy Cơ khí Hòa Hiệp

Giới thiệu

Nhà máy Cơ khí Hòa Hiệp

Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai

Quy mô: 20.830m2

Công việc: Thiết kế  thi công

    Liên hệ trên Zalo