Nhà Máy Adidas Việt nam (Tường Hồng Trình)

Giới thiệu

Nhà Máy Adidas Việt nam (Tường Hồng Trình)

Địa điểm: xã Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

Quy mô: 24.000m2

Công việc: Thiết kế  thi công

    Liên hệ trên Zalo