Nhà ga hành khách Cam Ranh International Airport

Giới thiệu

Địa điểm: Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà

Quy mô: 12.300m2

Công việc: Thiết kế ý tưởng

Nhà ga hành khách Cam Ranh International Airport

Nhà ga hành khách Cam Ranh International Airport

    Liên hệ trên Zalo