Nguyễn Chí Thanh Office Building

Giới thiệu

Nguyễn Chí Thanh Office Building

Địa điểm: 53 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Tp.HCM

Quy mô: 12 tầng, 8.200m2

Công việc: thiết kế cơ sở và thiết kế thi công

    Liên hệ trên Zalo