Le Quang Kim Riverside Apartment

Giới thiệu

Le Quang Kim Riverside Apartment

Địa điểm: 49c Lê Quang Kim, Quận 8, Tp.HCM

Quy mô: 22 tầng, 75.600m2

Công việc: Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở

    Liên hệ trên Zalo