KHU PHỨC HỢP DU LỊCH GIẢI TRÍ HÀO HƯNG

Giới thiệu

Địa điểm: Xã Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Quy mô: 250 ha

Công việc: Thiết kế ý tưởng quy hoạch, thiết kế quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

KHU PHỨC HỢP DU LỊCH GIẢI TRÍ HÀO HƯNG

KHU PHỨC HỢP DU LỊCH GIẢI TRÍ HÀO HƯNG

    Liên hệ trên Zalo