Khu Diamond Bay Resort anh Golf

Giới thiệu

Địa điểm: Xã Phước Đồng, Khánh Hòa

Quy mô: 8ha

Công việc: Quy hoạch chi tiết, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, thiết kế công trình

    Liên hệ trên Zalo