Khách sạn – Resort Minh Thành Khang

Giới thiệu

Khách sạn Minh Thành Khang

Địa điểm: Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Quy mô:12 tầng, 12.000m2

Công việc: Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở

    Liên hệ trên Zalo