Hồ bơi thi đấu tỉnh Đồng Nai

Giới thiệu

Địa điểm: đường Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa, Đồng Nai

Quy mô: hồ lớn 25x50m, hồ nhỏ 16x25m

Công việc: Thiết kế thi công

Hồ bơi thi đấu tỉnh Đồng Nai

Hồ bơi thi đấu tỉnh Đồng Nai

    Liên hệ trên Zalo