Day River Hotel

Giới thiệu

Day River Hotel

Địa điểm: Tp. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Quy mô: 18.200m2

Công việc: Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư

    Liên hệ trên Zalo