CAO ỐC VĂN PHÒNG T.MẠI PHÚC YÊN

Giới thiệu

CAO ỐC VĂN PHÒNG T.MẠI PHÚC YÊN

Địa điểm: 11 Phan Huy Ích, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Quy mô: 19 tầng, 34.200m2

Công việc: thiết kế cơ sở và thiết kế thi công

 

    Liên hệ trên Zalo