Cao Ốc Sài Gòn Land

Thông tin dự án đang được cập nhật...

Thông tin dự án

  • Tên dự án:Cao Ốc Sài Gòn Land
  • Địa chỉ:đường Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, Tp.HCM
  • Diện tích dự án:22.600m2
  • Quy mô:22 tầng
  • Thiết kế:Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và thiết kế thi công

    Liên hệ trên Zalo