Văn phòng làm việc công ty Indeco

Văn phòng làm việc công ty Indeco

Địa điểm: H. Trảng Bàng, Tây Ninh

Quy mô: 1 tầng, 735m2

Công việc: Thiết kế thi công
+84 916 939 616