Văn Phòng Ban quản lý khu dân cư Sacomreal Tân Thắng

Văn Phòng Ban quản lý khu dân cư Sacomreal Tân Thắng

Địa điểm: Ph. Sơn kỳ, Tân Phú, Tp.HCM

Quy mô: 1 tầng, 770m2

Công việc: thiết kế thi công
+84 916 939 616