Phú An Complex

Phú An Complex

Địa điểm: đường Tống Văn Trân, Quân 11, Tp.HCM

Quy mô: 26 tầng, 244.138m2

Công việc: Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở 
+84 916 939 616