Nhà ga hành khách Rạch Giá Airport

Nhà ga hành khách Rạch Giá Airport

Địa điểm: Tp. Rạch Giá, T. Kiên Giang

Quy mô: 6.400m2

Công việc: Lập dự án đầu tư và thiết kế thi công
+84 916 939 616