Nhà ga hành khách Côn Sơn Airport

Nhà ga hành khách Côn Sơn Airport

Địa điểm: Huyện Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu

Quy mô: 7.000m2

Công việc: Lập dự án đầu tư và thiết kế thi công
+84 916 939 616