Nhà ga hành khách Cần Thơ International Airport

Nhà ga hành khách Cần Thơ International Airport

Địa điểm: Huyện Bình Thủy, Tp. Cần Thơ

Quy mô: 14.400m2

Công việc: Thiết kế thi công
+84 916 939 616