Khu dân cư Anh Tuan Garden

Khu dân cư Anh Tuan Garden

Địa điểm: Xã Nhơn Đức, H. Thuận An, T. Bình Dương

Quy mô: 3ha

Công việc: Quy hoạch chi tiết, t.kế hạ tầng kỹ thuật
+84 916 939 616