Khu công nghiệp Phước Nam

Khu công nghiệp Phước Nam

Địa điểm: Huyện Phước Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Quy mô: ha

Công việc: quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, t.kế hạ tầng kỹ thuật
+84 916 939 616