Khách sạn Quảng Bình

Khách sạn Quảng Bình

Địa điểm: Thị xã Đồng Hới, Quảng Bình

Quy mô: 600m2

Công việc: Thiết kế thi công 
+84 916 939 616