GranHyatt Hotel & Resort

GranHyatt Hotel & Resort

Địa điểm: Phú Xuân, Nhà Bè, Tp. HCM

Quy mô: 180.500m2

Công việc: Thiết kế ý tưởng 
+84 916 939 616