Giới thiệu

Công Ty Tư Vấn Kỹ Thuật Và Xây Dựng Quốc Tế I.C.P

Công ty tư vấn kỹ thuật và xây dựng quốc tế I.C.P là một trong những công ty tư vấn thiết kế công trình xây dựng hàng đầu của Việt Nam.