Diamond Bay Resort and Golf

Diamond Bay Resort and Golf

Địa điểm: Xã Phước Đồng, Khánh Hòa

Quy mô: 8ha

Công việc: Quy hoạch chi tiết, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, thiết kế công trình

+84 916 939 616