Cao ốc Văn Phòng Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn

Cao ốc Văn Phòng Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn

Địa điểm: 56-58 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM

Quy mô: 13 tầng, 6.420m2

Công việc: thiết kế cơ sở và thiết kế thi công
+84 916 939 616