CAO ỐC VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI PHÚC YÊN

CAO ỐC VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI PHÚC YÊN

Địa điểm: 11 Phan Huy Ích, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Quy mô: 19 tầng, 34.2000m2

Công việc: thiết kế cơ sở và thiết kế thi công
+84 916 939 616