Cao ốc Văn Phòng Pha Lan

Cao ốc Văn Phòng Pha Lan

Địa điểm: 51 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM

Quy mô: 14 tầng, 7.600m2

Công việc: thiết kế cơ sở và thiết kế thi công
+84 916 939 616