Cao ốc Văn Phòng Agrex

Cao ốc Văn Phòng Agrex

Địa điểm: 58 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM

Quy mô: 13 tầng, 6.692m2

Công việc: thiết kế cơ sở và thiết kế thi công
+84 916 939 616