Bằng khen sáng tạo kiến trúc năm 1996

 

Bằng khen

 

Ngày 18/10/1996, Kiến trúc sư Trần Văn Cư nhận Bằng khen sáng tạo kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho đồ án tốt nghiệp về công trình Nhà hát dân tộc.