Bằng khen Đồ án tốt nghiệp xuất sắc

 

bang_khen_giai_ba

Ngày 19/05/1997, Kiến trúc sư Trần Văn Cư nhận Bằng khen của Đại học kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh cho Đồ án tốt nghiệp xuất sắc Ngành kiến trúc- xây dựng toàn quốc năm 1996