News

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Triển khai bản vẽ chi tiết 2D. Triển khai chi tiết dựa theo phối cảnh 3D và layout thống nhất. Phối hợp với các bộ phận khác kiểm soát bản vẽ thiết kế trong quá trình thi công, đảm bảo đúng tiến độ và khả năng ứng dụng thực tế.

KIẾN TRÚC SƯ

Thiết kế phương án sơ bộ và triển khai thiết kế cơ sở và thi công kiến trúc công trình. Thiết kế quy hoạch chi tiết. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ cấp trên.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong doanh nghiệp. Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định. Báo cáo thuế hàng tháng qua mạng. Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế  và xử lý các vấn đề về thuế. v.v...

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Mức lương từ 15.000.000 đ đến 20 000 000 đ . Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc năng động và Chế độ ngày nghỉ, lễ tết, chế độ làm thêm giờ được công ty thực hiện theo luật lao động Việt Nam.

Ngôi nhà trú ẩn yên tỉnh ở vancouve
Coister House bao gồm một phần mở rộng nhà bên đường hẻm, một khu vực sống và một gara nhỏ. Các yếu tố tương phản hiện diện trong thiết kế tổng thể của ngôi nhà, nơi bóng tối trong phong cách thiết kế công nghiệp một cách cố tình kết hợp với hình dạng thân thiện và vui vẻ.
Ngôi nhà trú ẩn yên tỉnh ở vancouve
Coister House bao gồm một phần mở rộng nhà bên đường hẻm, một khu vực sống và một gara nhỏ. Các yếu tố tương phản hiện diện trong thiết kế tổng thể của ngôi nhà, nơi bóng tối trong phong cách thiết kế công nghiệp một cách cố tình kết hợp với hình dạng thân thiện và vui vẻ.
Ngôi nhà trú ẩn yên tỉnh ở vancouve
Coister House bao gồm một phần mở rộng nhà bên đường hẻm, một khu vực sống và một gara nhỏ. Các yếu tố tương phản hiện diện trong thiết kế tổng thể của ngôi nhà, nơi bóng tối trong phong cách thiết kế công nghiệp một cách cố tình kết hợp với hình dạng thân thiện và vui vẻ.
Ngôi nhà trú ẩn yên tỉnh ở vancouve
Coister House bao gồm một phần mở rộng nhà bên đường hẻm, một khu vực sống và một gara nhỏ. Các yếu tố tương phản hiện diện trong thiết kế tổng thể của ngôi nhà, nơi bóng tối trong phong cách thiết kế công nghiệp một cách cố tình kết hợp với hình dạng thân thiện và vui vẻ.
Ngôi nhà trú ẩn yên tỉnh ở vancouve
Coister House bao gồm một phần mở rộng nhà bên đường hẻm, một khu vực sống và một gara nhỏ. Các yếu tố tương phản hiện diện trong thiết kế tổng thể của ngôi nhà, nơi bóng tối trong phong cách thiết kế công nghiệp một cách cố tình kết hợp với hình dạng thân thiện và vui vẻ.
Ngôi nhà trú ẩn yên tỉnh ở vancouve
Coister House bao gồm một phần mở rộng nhà bên đường hẻm, một khu vực sống và một gara nhỏ. Các yếu tố tương phản hiện diện trong thiết kế tổng thể của ngôi nhà, nơi bóng tối trong phong cách thiết kế công nghiệp một cách cố tình kết hợp với hình dạng thân thiện và vui vẻ.